narbild_asfalt.gif

http://kgo.se/wp-content/uploads/2014/12/narbild_asfalt.gif

...